Το πρόγραμμα "Μουσικά Κείμενα" δημιουργήθηκε από τον Δημήτριο I. Παπαδόπουλο και διανέμεται δωρεάν.

Τις γραμματοσειρές επιμελήθηκαν:

  • BZ - Στέφανος Σουλδάτος και πατήρ Εφραίμ
  • ΜΚ - Κωνσταντίνος Τρύφωνος.
  • DL - Δημήτριος Λέκκας
  • CCS - Κωνσταντίνος Στεργίου
  • Stathis Series - Γρηγόριος Στάθης (Μετατροπή για το ΜΚ - Χρήστος Καζίλας)
  • DP NeaRomi - Δημήτριος Γ. Παπαδόπουλος (Μετατροπή για το ΜΚ - Χαράλαμπος Νεοκάζης)

Τα περισσότερα εικονίδια του προγράμματος είναι δημιούργημα του Δημήτριου Φκιαρά.

Προσοχή : Απαγορεύεται η πώληση του προγράμματος και ο δημιουργός του δεν φέρει καμιά ευθύνη από τυχόν ζημιές που θα αποδίδονταν στην χρήση του.

Μουσική συλλογή «Η ΠΑΝΤΕΡΠΝΟΣ ΠΑΝΥ»

Επιμέλεια:
Λουκᾶς Λουκᾶ - Γεράσιμος Μοναχὸς Ἁγιορείτης
(emails εντός των συλλογών)

Οι συλλογές διαμορφώθηκαν για tablet ενώ μερικές και για εκτύπωση Α4. Εμπλουτίζονται και ανανεώνονται οι μεν tablet συχνά, οι δε printable ετησίως.

Θα το εκτιμούσαμε αν μας γνωρίζατε τυχόντα λάθη που θα εντοπιστούν.

          Συλλογές          Ολοκληρωμένα Βιβλία

 

Όσοι ωφελημένοι, παρακαλώ όπως εύχεσθε και υπέρ των κοπιώντων!!!